Thư cảm ơn về việc quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lũ miền Trung

02:00' PM - Thứ tư, 11/11/2020

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam về việc ủng hộ các tỉnh miền Trung bị bão lụt. Với những hành động thiết thực, kịp thời, ý nghĩa, toàn thể CBCNV trong Tập đoàn đã quyên góp ủng hộ tiền và sản phẩm của đơn vị mình. Ngày 10/11/2020, Lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam có Thư cảm ơn gửi đến các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc đã chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.