TCVN Các sản phẩm chính
#
Tiêu đề
Tóm tắt

TCVN 2689:2007

Dầu bôi trơn và các chất phụ gia. Phương pháp xác định tro sunphat...

TCVN 3167:2008

Sản phẩm dầu mỏ. Trị số kiềm. Phương pháp chuẩn độ điện thế bằng axit pecloric. Thay thế: TCVN 3167:1995

TCVN 3169:2008

Phần cất dầu mỏ đến 200 độ C. Xác định parafin, naphten và hydrocacbon thơm. Phương pháp sắc ký khí đa chiều. Thay thế: TCVN 3169:1979

TCVN 3173:2008

Sản phẩm dầu mỏ và dung môi hyđrocacbon. Xác định điểm anilin và điểm anilin hỗn hợp. Thay thế: TCVN 3173:1995

TCVN 3182:2008

Sản phẩm dầu mỏ, dầu bôi trơn và phụ gia. Xác định nước bằng chuẩn độ điện lượng Karl Fischer...

TCVN 6021:2008

Sản phẩm dầu mỏ và hiđrocacbon. Xác định hàm lượng lưu huỳnh. Phương pháp đốt Wickbold. Thay thế: TCVN 6021:1995

TCVN 6326:2008

Mỡ bôi trơn. Phương pháp phát hiện độ ăn mòn đồng. Thay thế: TCVN 6326:1997

TCVN 7866:2008

Dầu bôi trơn. Xác định hàm lượng các nguyên tố phụ gia bằng quan phổ phát xạ nguyên tử plasma kết nối cảm ứng (IPC).

TCVN 7988:2008

Sản phẩm dầu mỏ. Phương pháp xác định thành phần cất ở áp suất giảm.

TCVN 7990:2008

Sản phẩm dầu mỏ. Phương pháp xác định điểm sương.
35

Trung tâm Thông tin KHKT Hóa chất / ĐC: số 2 Phạm Ngũ Lão - Hà Nội
ĐT: 04.39330076 / Fax: 04.38252190
Email: cheminfor@vinachem.com.vn
Bản tin điện tử (website) của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Giấy phép số:491/GP-BVHTT ngày 7/11/2002
Chịu trách nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Chính
GĐ Trung tâm thông tin KHKT Hóa chất