VICONDOR 50EC & 700 WP

Mã sản phẩm: 50EC & 700 WP
Đặc trị nhóm chích hút như bọ trĩ, bọ phấn, rầy mềm, các loại rầy hại lúa; không...

VIDECI 2.5EC

Mã sản phẩm: 2.5EC
Thuốc trừ sâu nhóm cúc tổng hợp có tác động tiếp xúc và vị độc

BIFENTOX 30ND

Mã sản phẩm: 30ND

VICIDI – M 50ND

Mã sản phẩm: M 50ND

VIFAST 5ND, 10SC

Mã sản phẩm: 5ND, 10SC

VIFEL 50ND

Mã sản phẩm: 50ND