Cơ cấu tổ chức Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

03:40' PM - Thứ sáu, 29/01/2010

Ban Lãnh đạo

Hội đồng Thành viên

Chủ tịch: Ông Nguyễn Phú Cường

Thành viên:

Ông Phùng Quang Hiệp

Ông Nguyễn Hữu Tú

Ban Tổng Giám Đốc

Tổng Giám đốc: Ông Phùng Quang Hiệp

Phó Tổng Giám đốc:

Ông Bùi Thế Chuyên

Ông Ngô Đại Quang

Ông Lê Ngọc Quang