Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn tại cơ sở

10:39' AM - Thứ hai, 26/10/2020

Ngày 25/10/2020, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam phối hợp cùng Công đoàn Công ty CP Que hàn điện Việt Đức, Công đoàn Công ty CP Pin Hà Nội tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn cho các đồng chí là cán bộ công đoàn từ tổ trưởng công đoàn trở lên.

Tại buổi tập huấn, đồng chí Hồ Thị Mai Hương - Phó CTCĐ Công nghiệp Hoá chất Việt Nam đã trực tiếp truyền đạt với cán bộ công đoàn về những điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, Hướng dẫn thi hành Điều lệ và những kỹ năng cơ bản của cán bộ công đoàn trong tình hình mới.

Việc phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn 2 đơn vị là sáng kiến, đổi mới, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của các đơn vị. Tham gia chương trình tập huấn, cán bộ công đoàn của đơn vị không chỉ được nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động công đoàn, phong trào CNVCLĐ mà còn được giao lưu, trao đổi, chia sẻ với nhau những kinh nghiệm trong công tác và trong cuộc sống.

Đổi thẻ trò chơi 88Phát biểu động viên cán bộ công đoàn 2 đơn vị, đồng chí Nguyễn Huy Thông - Chủ tịch công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam ghi nhận những sáng tạo, đổi mới của các đồng chí Ban chấp hành công đoàn cơ sở và mong muốn trong thời gian tới, công đoàn đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động tạo sự gắn kết, gần gũi hơn nữa trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nhằm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị hàng năm của đơn vị, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong DN.